23.01.2006 12:00 Alder: 12 yrs
Forfatterprofil

Gik på vandet

4. søndag efter helligtrekonger : "Båden var allerede mange stadier fra land og kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Men i den fjerde nattevagt kom Jesus til dem, gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde: »Det er et spøgelse,« og de skreg af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde: »Vær frimodige, det er mig, frygt ikke!«"

Prædiken intro 100px

4. søndag efter helligtrekonger :

En af de mange sjove episoder i julekalenderen Jesus og Josefine, som kørte på tv for to år siden, er det sted, hvor Josefine 'lærer' Jesus at gå på vandet.

Josefine vidste fra den tekst i Bibelen, som netop er denne søndags prædiketekst, at Jesus kunne gå på vandet.

Men det var ikke noget, han gjorde for sjov. Det fortælles flere gange i Bibelen, at han sejler med en båd på Genesaret sø.

Kun én gang fortælles der om, at han går på vandet. Det var engang, hvor hans disciple var sejlet ud på søen uden Jesus. Det blæste meget kraftigt, og de kæmpede med bølgerne.

Jesus kommer da gående ud til dem på vandet for at hjælpe dem.

Jesus gør ikke undere eller mirakler for sjovs skyld. Jesus gør undere for at hjælpe mennesker.

Det gør han stadig. Vi må også nu i 2006 bede Jesus om hjælp – ikke for at få bevis for, at han er Guds søn og lever. Men fordi vi virkelig er i nød og trænger til hjælp.

Vi må bede Jesus om det, vi virkelig trænger til. Så vil han høre os og hjælpe os på den bedste måde.

Søndagens tekst:

Båden var allerede mange stadier fra land og kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Men i den fjerde nattevagt kom Jesus til dem, gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde: »Det er et spøgelse,« og de skreg af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde: »Vær frimodige, det er mig, frygt ikke!«

Du kan høre mere om dette i kirken 4. søndag efter helligtrekonger, hvor prædiketeksten er fra Matthæusevangeliet kap.14,22-33


Forfatterprofil
comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også