23.10.2005 12:00 Alder: 13 yrs

Skrevet af:
Torben Jensen

Kongebørn uden stress

At mange voksne lider af stress er slemt nok. Børnene må vel kunne friholdes for den del af livet. Men for at børn kan leve uden stress og bekymringer, må andre tage et ansvar. Men hvad så med de voksne? Hvem tager ansvar for dem?

kronprins

kronprins_210

Rigtige børn lider ikke af stress. Voksne får stress. Norges tidligere statsminister, Kjell Magne Bondevik, måtte for nogle år siden melde sig syg i en periode på grund af stress. Pernille Rosenkrantz-Theil måtte gøre det samme for nogle dage siden. Mange ledere på offentlige og private arbejdspladser lider af stress. Fortravlethed og jag, ondt i maven af nervøsitet. Krav og forventninger, som mennesker slet ikke kan leve op til. Utryghed og forvirring som følge af alt for mange valg. Den slags er ikke for børn. Ikke desto mindre oplever børn i Danmark et stigende stressniveau. Tal fra Aalborg og Hillerød sygehuse viser, at 30 % flere børn er blevet indlagt med stressrelaterede symptomer inden for de sidste tre år. Det skriver Kristeligt Dagblad 15. oktober. Samme dag får Danmark en ny prins. En rigtig prins. Lad os håbe, at rigtige kronprinsebørn heller ikke får stress, selvom mængden af forventninger og krav må forventes at blive meget højt.

Ansvaret for børn

Men hvem har ansvaret for, at børn og nyfødte prinser er RIGTIGE børn? Hvem skal sørge for, at det stressede liv bliver mærket med ”anbefales ikke for børn under 18 år” og at anbefalingen bliver fulgt? Naturligvis de voksne. Den tryghed og ro, den frihed fra ansvar og valg, som ethvert barn bør kunne leve i, kan ikke sikres af barnet selv. Der må en højere instans til. Rigtige børn lider ikke af stress, og vi voksne må gøre alt, hvad vi kan, for at børnene får lov at være børn, rigtige børn.

Guds børn og stress

Rigtige børn lider ikke af stress. Gælder det også Guds børn? Vil Gud være den instans, der sikrer mennesker et liv i tryghed og fred, vil han overtage ansvaret for de mange afgørende valg i livet? Forholder det sådan, at Guds rigtige børn ikke lider af stress? Gud befrier ikke nogen for al stress og bekymring, hvad enten de er kongelige eller ej. Mennesker må foretage afgørende valg, og usikkerhed og upopularitet, ja måske lidelse og fornedrelse er en del af livets vilkår for Guds børn, såvel som det var for Guds egen ”kronprins”, Jesus af Nazaret.

Gud tager ansvar

Alligevel er Guds børn befriet for det sværeste. Når det gælder livets dybeste og mest afgørende områder, er Guds børn friholdt for ansvar og stress. Adgangen til det vigtigste kongerige afhænger hverken af farven på blodet eller af dygtighed og styrke. Ingen behøver at lide af stress eller præstationsangst over at være i dette rige. Vi fik lov at komme ind i Guds Rige i dåben, og alle de krav og forventninger, der stilles til os i det rige, er der en anden, der tager det endelige ansvar for. Hovedsagen er ikke, at Gud vil give os et liv uden besværligheder, nej hovedsagen er, at den tryghed og fred som Guds børn har lov at leve i, er sikret af andre end os selv. Guds søn, Jesus Kristus er den ”voksne”, der tager vare på og ansvar for ”børnenes” tilværelse.


Skrevet af:
Torben Jensen

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også