07.03.2005 12:00 Alder: 13 yrs

Skrevet af:
Frede Møller

Gud kan

Mariæ bebudelses dag: Ordene står på et lille broderi, som en gammel kone engang har lavet og foræret mig. Hele evangeliet er på en måde gemt i de ord. Gang på gang hører vi om mennesker, der bliver hjulpet af Gud, når de står i en helt umulig situation.

Prædiken intro 100px

Mariæ bebudelses dag:

Ordene står på et lille broderi, som en gammel kone engang har lavet og foræret mig. Hele evangeliet er på en måde gemt i de ord. Gang på gang hører vi om mennesker, der bliver hjulpet af Gud, når de står i en helt umulig situation.

Tænk på Abraham og Sara, som på deres gamle dage blev forældre til Isak!

Tænk på Israels folk, da Gud greb ind og skabte en vej for dem tværs gennem Det røde Hav.

Tænk på Jomfru Maria, som fik at vide, at hun skulle blive mor til det barn, som skulle være verdens frelser. "Hvordan skal det gå til?" spurgte hun, og svaret lød: "Intet er umuligt for Gud."

Gud blev menneske, da Jesus blev født - en umulig tanke! Gud dør på korset for at frelse fordømte, fortabte mennesker - umulig tanke! Gud knuser dødens magt, da Jesus står op af graven Påskemorgen - det kan ikke lade sig gøre! Nej, men ikke desto mindre skete det, for Gud kan!

Når vi så af og til synes, at hans hjælp udebliver, så lad os rette blikket mod korset. "Hvad ingen andre i verden kunne, det både ville og kunne han."

Du kan høre mere om dette i kirken denne søndag, hvor prædiketeksten er fra Lukasevangeliet 1,26-38


Skrevet af:
Frede Møller

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også