03.01.2005 12:00 Alder: 13 yrs
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Dræberbølger

Den største naturkatastrofe i nyere tid har kostet mindst 150.000 mennesker livet. Blandt dem også en del danskere. Hvor er den kærlige og omsorgsfulde Gud henne midt i så megen urimelig og frygtelig død og lemlæstelse? Hvad har kristendommen at sige til de utallige mennesker som nu står uden hjem, familiemedlemmer, mad og fremtid? Og de tusinder som rammes af katastrofens følgevirkninger?

Dræberbølger 100

Dræberbølger 210

Den frygtelige nyhed ramte os midt i julen og fremkaldte mange følelser, der ikke havde det mindste med julefred at gøre. Rædsel over så frygtelig en katastrofe. Sorg over de mange ulykkelige skæbner. Bekymring og angst, hvis man selv kendte en eller flere, der var på ferie i de områder. Medfølelse. Ønsket om at hjælpe.

Vi kan vise medfølelse, bede, sende penge, være nærværende og støtte, hvis vi er tæt på nogen, der nu sørger. Men bag ved alle disse ting vil der ofte dukke endnu flere tanker og følelser frem. Jeg vil prøve kort at sætte ord på nogle af dem.

”Gud, hvordan kunne du lade dette ske?!” vil det være naturligt for mange at tænke eller bede. Og det forekommer os at være et reelt spørgsmål – og egentlig også en reel anklage: "Hvordan kan der komme sådan nogle dræberbølger, når Gud er almægtig og kærlig?"

Det er ét af de spørgsmål, mennesker altid har tumlet med. Det kræver egentlig en lang forklaring – eller mere præcist: det kræver en vandring sammen med Gud. Men der kan gives nogle korte stikord.

Først og fremmest dette, at Gud er langt større end os mennesker. Vi kan ikke fatte eller rumme ham. Så når han synes os at være ulogisk, er han i stedet over-logisk: han går ud over vores forstand.

Men så langt, som vi kan fatte, har Gud i Bibelen givet os en forklaring: Gud skabte denne verden godt. Men da mennesket valgte at være ulydig mod Gud, førte det en hel masse ondt ind i verden: døden, sygdomme, katastrofer, ukærlighed, had, krig o.s.v. Alle disse ting er altså ikke Guds skyld, men dybest set vores (og Satans). En dag vil Gud rette op på denne verdens største katastrofe. Han vil fjerne denne verden og erstatte den med en helt ny og fuldkommen. Så skal der aldrig mere komme dræberbølger eller andet ondt.

"Hvorfor har han ikke gjort det for længe siden?" Fordi han elsker os! Han véd, at et menneske kun kan komme med i den nye verden, hvis det i dette liv tror på Jesus. Derfor venter han mens budskabet om Jesus spredes ud over hele jorden, så så mange som muligt kan komme til tro på Jesus (og i disse år sker det hurtigere end nogensinde før!). Men ventetiden kan være omme når som helst.

"Men så nu – her i ventetiden – kan vi da aldrig være trygge?" På den ene side: ”Nej”. Alle mennesker kan komme ud for lidelse. Her er ingen lovet at gå rundt i en beskyttende glaskuppel. Men alligevel kan vi være trygge. Hvis vi vil holde os til Gud og hans hjælp, så har han lovet, at alle ting skal samvirke til gode for os. Lige meget, hvad der sker os, vil det ikke forhindre, at vi ender i den nye og fuldkomne verden midt i Guds kærlighed.

Gud kalder os til at vise kærlighed og hjælpsomhed mod de mange ramte. Og han siger til os, at denne verden er ikke perfekt – derfor vil han skabe en ny. Og enhver, der holder sig til ham, vil komme med i den nye verden – på trods af alle denne verdens dræberbølger.

Godt nytår – trods alt!


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også