10.05.2004 12:00 Alder: 14 yrs
Forfatterprofil

Liv med Gud

Det er noget helt specielt at leve sammen med Gud. Det giver evigt liv. Et evigt liv, som er begyndt allerede nu, fordi vi er sammen med Gud, der giver den tryghed og hjælp, vi trænger til. Og et evigt liv, hvor alt skal være godt, når livet her på jorden er forbi.

Det evige liv findes i at kende Gud og den, som Gud har udsendt, nemlig Jesus Kristus, Guds søn.

At kende betyder her ikke bare en teoretisk viden om, hvem Gud er. Men det betyder at kende på samme måde, som man lærer én godt at kende, som man lever sammen med hver dag.

At leve sammen med Gud og hans søn betyder at leve i troen på ham. At bede til ham og høre, hvad han har at sige til os i kirken og i Bibelen.

Det er noget helt specielt at leve sammen med Gud på den måde. Det giver evigt liv. Et evigt liv, som er begyndt allerede nu, fordi vi er sammen med Gud, der giver den tryghed og hjælp, vi trænger til. Og et evigt liv, hvor alt skal være godt, når livet her på jorden er forbi.

Gud sendte sin søn, Jesus Kristus, til jorden, for at han skulle fortælle og vise alt dette om Gud.

Han viste os, hvordan og hvem Gud er, ved selv at leve i den kærlighed til mennesker, som Gud har til os.

Du kan høre mere om dette i kirken denne søndag, hvor prædiketeksten er fra Johannesevangeliet kap.17, vers 1-11


Forfatterprofil
comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også