19.04.2004 12:00 Alder: 15 yrs
Benna Asmussen Hørlück

Skrevet af:
Benna Asmussen Hørlück

Hvem skal vi tro på?

Manipulerede Anders Fogh Rasmussen bevidst med folk, for at skabe opbakning til regeringens beslutning? Var det ikke korrekt, at han blev citeret for at have sagt: ”Irak har masseødelæggelsesvåben. Det er ikke noget vi bare tror, vi ved det” Det er da forvirrende. Hvem skal vi tro? En anonym kilde eller vores statsminister?

fogh_grevil

En anonym kilde i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), lækker fortrolige oplysninger til Berlingske Tidende. Det drejer sig om FE´s trusselsvurdering op til Irak-krigen, og må betragtes som militær hemmeligheder. To forhold vækker opsigt. I den hemmelige trusselsvurdering vurderer FE, at der ikke findes nogen sikre oplysninger om operative masseødelæggelsesvåben i Irak, og FE kan heller ikke bekræfte en forbindelse mellem terrornetværket al-Qaeda og Irak. Det er forvirrende oplysninger, for vi fik det modsatte at vide, i en meget konkret og alvorlig tone, da regeringen forpligtede sig til krigsdeltagelse.

Helt eller forrædder?

Kilden bliver afsløret og sigtet for at have lækket militær hemmeligheder. Det får den anonyme mand til at træde frem i offentligheden, og her en uge efter kender vi alle den nu fyrede sprogofficer i FE, Frank Søholm Grevil. Han siger selv, at han ikke ville være en mand med en jakke over hovedet, der ankommer til retsbygningen. Mediernes og folks dom kan være meget hård over anonyme, men ved at stå frem håbede han at vinde i troværdighed.

Det gjorde han tilsyneladende. TV2 gennemførte en af de mange spontane ”meningsmålinger”, og fik en klar tilkendegivelse af, at Grevil vinder i troværdighed frem for Anders Fogh Rasmussen.

Troværdighed og tillid

Mit ærinde her er ikke et bidrag til diskussionen: Grevils troværdighed contra Foghs troværdighed. Men denne sag har fået mig til at tænke over spørgsmålet: Hvad gør et menneske troværdigt? Hvornår er man troværdig, hvornår man er værdig til at blive troet? Det handler altså om ens person. Det handler ikke om, om det du siger er sandsynligt, logisk og acceptabelt – det kan være aldeles usandsynligt og meget svært at acceptere. Men hvis du er værdig til at blive troet, så tror vi dig, selvom det du siger, ikke virker indlysende eller måske er ubehageligt at høre. Vi har tillid til, at du taler sandt, og vil os det godt ved at fortælle os sandheden. Derfor gør Grevil ret i at bryde sin anonymitet. Troværdighed skabes gennem tillid og det kræver et ansigt og en personlighed.

Jeg kender en anden, der for mig er troværdig over alle. Ikke fordi hans budskab altid er lige let at sluge. Heller ikke fordi jeg altid kan gennnemskue det. Men fordi han har givet sig til kende som min Skaber og Frelser. Der er mange forskellige beretninger om, hvordan man er nået til at have tillid til og tage ham som troværdig. Men tilfældes har alle beretninger det, at tilliden skabes i forholdet til Gud – ikke først og fremmest gennem det vi ser sker. Gud har også mange ”odds” imod sig, som kan forvirre. Bare for at nævne nogle af de få ”klassiske”: Hvorfor er der så meget ondt i verden, hvis Gud har al magt og er kærligheden selv? Hvorfor tillader han krig? Naturkatastrofer og tragedier? Sygdom? Mord? Misbrug? Udnyttelser???????

”Svar på tvivlen”

Ovenstående sætning blev brugt i forbindelse med regeringens beslutning om i dag at offentliggøre de omtalte rapporter fra Forsvarets Efterretningsstjene. Der er blevet sået tvivl om regeringens troværdighed, og med en offentliggørelse af rapporten må tvivlen få et svar.

Gud har aldrig ønsket at hans mål med os skulle være skjult. Det er ikke alt vi kan gennemskue, men det er i BOGEN – Bibelens beretninger – Guds ord. Gud har ingen skjult dagsorden. Han manipulerer ikke for at få os til at tænke og handle i en bestemt retning. Han har i Bibelen ”spillet med åbne kort”, kan man sige. Jeg skal gerne indrømme, at det ikke altid virker lige åbent for mig. Det kan godt kræve et vist arbejde at se, at i beretninger om Guds handlinger, ligger altid en brik til hans frelsesplan – og planen er helt klar. Selv når jeg af forskellige grunde forvirres, så har jeg den tillid til ham, at han ikke handler med hensigt at såre mig, men at frelse mig. Jeg kan kun begrunde det med, at jeg finder Gud troværdig – uanset meningsmålinger fra tid til anden.


Benna Asmussen Hørlück

Skrevet af:
Benna Asmussen Hørlück

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også