05.02.2004 12:00 Alder: 15 yrs
Anette Maria Ingemansen

Skrevet af:
Anette Maria Ingemansen

Kirken betyder alt for mig

Kirken og kirkens Herre betyder alt for oberstløjtnant Niels Ole Dyrn . Derfor gør han en ihærdigt indsats for at bringe kirkens budskab videre gennem engagement i frivilligt socialt arbejde og til unge, der vælger at gå ind i en militærtjeneste.

Ole Dyrn 100px

Ole Dyrn 210px

Oberstløjtnant Niels Ole Dyrn har været ved militæret i 42 år, de sidste år som næstkommanderende og stabschef ved Telegrafregimentet i Fredericia.

Kirken og kirkens Herre betyder alt for ham. Derfor gør Ole Dyrn en ihærdigt indsats for at bringe kirkens budskab videre gennem engagement i frivilligt socialt arbejde og til unge, der vælger at gå ind i en militærtjeneste.

"Jeg vil gerne bidrage til, at unge lærer kristendommen og Jesus at kende og give et indtryk af, hvordan vi i militæret vægter kristendommen," forklarer Ole Dyrn.

Roen i Guds hus

Ole Dyrn er 59 år og næstformand i menighedsrådet i Sct. Michaelis Kirke og er en flittig kirkegænger.

"Det betyder alt for mig og min tro at komme i kirken med dens gudstjeneste, forkyndelse og sakramenter. Der kommer en ro i mig, når jeg kommer ind i Guds hus," fortæller Ole Dyrn, der er bevidst om hvilken forkyndelse, der lyder fra prædikestolen.

Det centrale i kristendommen er ifølge Ole Dyrn kærligheden og forkyndelsen af Jesus. Derfor fortæller han om Jesus i de sammenhænge, hvor han færdes. Det er hans erfaring, at folk ser lidt skævt til dem, der bekender navnet Jesus.

"Men det bunder i, at de er usikre og måske lidt bange for at sige det navn," forklarer Ole Dyrn.

Han mener, at den næstekærlighed, der springer ud af troen på Gud, er altafgørende i hverdagen.

"Næstekærligheden har trange kår i vores samfund, og jeg er af den overbevisning, at de, der har fået et overskud i bred forstand, har pligt til at dele med de, der har underskud. Her spiller kristendommen og Jesus da en betydelig rolle," understeger Ole Dyrn.

For mange år siden var der en lærer, som gjorde sit til, at kristendommen kom til at spille en tydelig rolle i den lille landsbyskole på Vestsjælland, hvor Ole Dyrn var elev.

Bad til Gud

Han mener, at undervisningen i kristendom i skoletiden har haft fundamental betydning for hans tro. Værdien af det oplevede Ole Dyrn en dag, hvor han som barn var i København til Børnehjælpsdag, og blev væk fra sine forældre.

"Min lærer havde lært mig, at hvis jeg kom i tvivl eller havde brug for hjælp, så skulle jeg blot bede til Gud, og det gjorde jeg så. Jeg fornemmede, at jeg skulle følge en bestemt mand, og det gjorde jeg, og stod pludselig ved min farbrors hus," fortæller Ole Dyrn.


Anette Maria Ingemansen

Skrevet af:
Anette Maria Ingemansen

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også