20.11.2003 12:00 Alder: 15 yrs

Skrevet af:
Anne Kathrine Wagtberg Hansen

Tilgivelse

Det er de færreste, der ikke synes, at Jesu lære om tilgivelsen er smuk og kærlig - uanset om de beskriver sig selv som kristne eller ej. Der er dog et tidspunkt, hvor det bliver vanskeligt for de fleste. Det er, når der for alvor bliver noget at tilgive.

Det er de færreste, der ikke synes, at Jesu lære om tilgivelsen er smuk og kærlig - uanset om de beskriver sig selv som kristne eller ej. Der er dog et tidspunkt, hvor det bliver vanskeligt for de fleste. Det er, når der for alvor bliver noget at tilgive.

Første indvending ligger i en misforståelse: Nogle tror, at tilgivelse er det samme som at fortie og fortrænge smerten og uretten. Det siger sig selv, at det er en uacceptabel løsning, og Jesus gjorde det aldrig selv.

Nej, tilgivelse er - efter at have kaldt en skovl for en skovl og en forbrydelse for forbrydelse - at være villig til at give afkald på ønsket om hævn og fortræd over forbryderen. Det kan tage sin tid, hvis det har gjort tilstrækkeligt ondt.

Vi har alle forbrudt os over for Gud, men Gud har for altid givet afkald på sin retfærdige hævn over de ting, vi har gjort mod ham og andre. Vi får kraften til at tilgive dem, der begår uret mod os, fra Gud selv - Gud, der er al tilgivelses utømmelige kilde.


Skrevet af:
Anne Kathrine Wagtberg Hansen

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også