18.09.2003 12:00 Alder: 15 yrs

Skrevet af:
Per Damgaard Pedersen

Hvorfor kristen?

Hvad er grunden til, at nogle lever som seriøse kristne? For det giver jo ikke sig selv. Det er jo ikke så almindeligt, at folk går i kirke, ofte beder til Gud, og i det hele taget går og tænker over det, der har med troen at gøre. De fleste gør det tilsyneladende ikke.

Hvad er grunden til, at nogle lever som seriøse kristne? For det giver jo ikke sig selv. Det er jo ikke så almindeligt, at folk går i kirke, ofte beder til Gud, og i det hele taget går og tænker over det, der har med troen at gøre. De fleste gør det tilsyneladende ikke.

Der kan gives forskellige bud på en forklaring. Ikke alle bud er lige gode, synes jeg. Nogle peger på opdragelsens betydning. Folk forstår sig som kristne, fordi det blev plantet ind i dem i deres barndom.

Andre peger på kulturens betydning. Jeg er kristen, fordi jeg er dansk. Men hvad er dansk kultur? For mig at se er der flere forskellige slags kultur i Danmark.

Et tredje bud er, at folk tilslutter sig den kristne tro, for så bliver tilværelsen nem og overskuelig. Så bliver alt enten sort eller hvidt, og man bliver fri for den belastning hele tiden at skulle tænke sig om og tage stilling. For det hele er givet på forhånd.

Jesus er grunden

Jeg tror ikke, at hverken opdragelse, kultur eller overskuelighed dur som forklaring. Men hvad er så deres forklaring? Jeg har kigget lidt på de forklaringer.

Hvis mine venner i missionshuset blev bedt om at forklare, hvorfor de ikke kan lade være med at leve som kristne, så tror jeg, de ville svare, at det er Jesus, der er grunden. Han har mødt dem, og de har oplevet, hvor god han er.

De lever på de løfter, som Jesus har givet i Bibelen, bl.a. "Hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem" (Matthæusevangeliet kap. 18, vers 20). At Jesus selv er sammen med dem, som den ene person er sammen med den anden, når man samles om hans budskab.

Og "Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid" (Hebræerbrevet kap. 13, vers 8). Det er det løfte, som de lever af. At Jesus gør dem godt i dag, ligesom han gjorde det engang.

At han kan overvinde deres synd og død i dag og i fremtiden, ligesom han gjorde det for sine venner i fortiden. Det er deres forklaring. Og det er i øvrigt også min egen.


Skrevet af:
Per Damgaard Pedersen

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også