21.08.2003 12:00 Alder: 15 yrs
Anette Maria Ingemansen

Skrevet af:
Anette Maria Ingemansen

Jeg tog fejl

En sensommerdag for tre år siden gik Ulrik Hartvig, en ung studerende, ved en pludselig indskydelse ind i en café på pladsen ved siden af Århus Domkirke. Det var en café, som nogle unge fra Indre Mission i Århus havde sat op i forbindelse med Århus Festuge.

etord3403-ulrik187.jpg

"Jeg havde lyst til med ord at banke de kristne på plads, for kristendommen tog fejl i dens tale om, at verden er skabt," fortæller Ulrik, der er 24 år.

Ja tak til studiegruppe

Han faldt i en snak med en indremissionær, der varede til den lyse morgen.

"Jeg var meget optaget af det, indremissionæren fortalte mig om Jesus og korsfæstelsen," siger Ulrik, som sagde ja tak til at komme med i en studiegruppe, hvor man studerede Bibelen nærmere.

Han faldt rigtig godt i hak med de andre, som var i gruppen, og de inviterede ham med til møder i Indre Mission og det kristne studenterfællesskab, KFS.

Ikke undvære Jesus

Mødet med Bibelens ord gjorde et vældigt indtryk på Ulrik.

"Jeg oplevede, at Gud talte til mig gennem teksterne, og det gik op for mig, at det, der står i Bibelen, er sandt," siger Ulrik, der i løbet af efteråret kom til en personlig tro på Jesus.

Meget hurtigt derefter begyndte han sammen med andre at gå rundt til sine medstuderende og fortælle dem evangeliet.

"Kristendommen er ikke bare god moral, men den handler om Jesu kærlighed, og at der ikke er frelse ved nogen andre end ham. Derfor kan vi ikke undvære Jesus," understreger Ulrik, som skiftede studium til teologi, så han kunne fordybe sig noget mere i Bibelen.

"Når jeg er færdig, vil jeg gerne være præst," fortæller Ulrik. "Jeg oplever, at det er Guds vilje, at jeg skal fortælle mennesker om Jesus."


Anette Maria Ingemansen

Skrevet af:
Anette Maria Ingemansen

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også