10.07.2003 12:00 Alder: 15 yrs
Johan Schmidt Larsen

Skrevet af:
Johan Schmidt Larsen

Teksten på din gravsten

Teksten på en gravsten er ofte et vidnesbyrd om, hvad et menneske så som vigtigt i livet. Derfor er en gravsten en slags åndeligt testamente fra et afdødt menneske. Jeg har ikke noget ønske om, at hverken du eller jeg skal dø lige med det første. Jeg kan alligevel ikke lade være med at spørge: Hvad skal være din gravskrift og åndelige testamente?

Teksten på en gravsten er ofte et vidnesbyrd om, hvad et menneske så som vigtigt i livet. Derfor er en gravsten en slags åndeligt testamente fra et afdødt menneske. Har der fx været et rigt åndeligt liv i et sogn, kan det ofte spores på gravstenene i form af centrale bibelsteder og salmestrofer.

Hvis vi forestiller os, at vi havde lejlighed til at spørge Paulus, hvad der skulle stå på hans gravsten. Hvad ville han mon svare? Mon ikke ordene fra Første Korintherbrev kap. 2, vers 2 udtrykker, hvad han gerne ville, at vi skulle arve fra ham:

"Jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af noget andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet."

Centrum

Paulus havde ét mål med sit liv: At mennesker og han selv måtte leve og dø i troen på Jesus Kristus. Paulus ville ikke vide af noget andet! Her var hans livscentrum og fundament, og han havde erfaret, at det kunne bære under alle forhold.

I Romerbrevet kap. 8, vers 38 og 39 siger han: "for jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende ... eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus."

Det fundament holdt for Paulus, og det holder også for os. Jeg har ikke noget ønske om, at hverken du eller jeg skal dø lige med det første. Jeg kan alligevel ikke lade være med at spørge: Hvad skal være din gravskrift og åndelige testamente?


Johan Schmidt Larsen

Skrevet af:
Johan Schmidt Larsen

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også