10.06.2003 12:00 Alder: 15 yrs
Forfatterprofil

På tre måder

Trinitatis - som er navnet på denne søndag - betyder Treenighed. Det er et udtryk for, at vi i kristendommen tror på den treenige Gud. Dvs. at der kun er én Gud, men at han viser sig på tre forskellige måder: Som Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd.

Trinitatis - som er navnet på denne søndag - betyder Treenighed. Det er et udtryk for, at vi i kristendommen tror på den treenige Gud. Dvs. at der kun er én Gud, men at han viser sig på tre forskellige måder: Som Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd.

Da Guds søn, Jesus, var på jorden, var det Gud selv, der var menneske. Og Helligånden, som virker i alle, der tror på Gud, er også Gud selv.

Jesus blev korsfæstet for at tage straffen for det onde i os. Fordi han havde gjort det fuldt ud, blev han taget op til himlen, som han havde forladt for at frelse os. Jesus kom for at ”enhver, som tror, skal have evigt liv i ham”.

Det er Guds ånd, Helligånden, der overbeviser om, at det er sandt.

For at få del i det, skal vi ”fødes igen”, siger Jesus. Ikke ved at vi kommer ind i vores mors mave igen. Men ved ”vand og ånd”. Dvs. ved dåben, hvor vandet er synligt, men hvor Guds ånd også virker med, nemlig gennem de ord fra Bibelen, som præsten læser, og de ord, han siger, når vandet hældes over hovedet på den, der døbes.

Du kan høre mere om dette i kirken denne søndag, hvor prædiketeksten er fra Johannesevangeliet kap. 3, vers 1-15


Forfatterprofil
comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også