05.12.2002 12:00 Alder: 15 yrs
Forfatterprofil

Livsplanen godkendt

Tænk, hvis det havde været sådan, at du kunne møde Gud og få forelagt en oversigt over dit livsforløb – før du begyndte på dit liv. En oversigt, der på forhånd viste dig alle vigtige hændelser i dit liv – viste dig alt, hvad du ville møde af godt og ondt i livet.

Tænk, hvis det havde været sådan, at du kunne møde Gud og få forelagt en oversigt over dit livsforløb – før du begyndte på dit liv. En oversigt, der på forhånd viste dig alle vigtige hændelser i dit liv – viste dig alt, hvad du ville møde af godt og ondt i livet.

Hvis det skete, at du på den måde fik din livsplan forelagt til godkendelse før du begyndte på livet - så tror jeg, at du ville bede Gud om et par justeringer hist og her. Ulykker og vanskelige oplevelser ville du bede Gud om at erstatte med noget bedre.

Du har det sikkert som jeg, at vi gerne ville have foreslået Gud et par ændringer i vor livsplan, - ændringer, som i højere grad viste os Gud som en god og kærlig Gud. – Den mulighed har vi ikke fået.

Gik frivilligt ind i det

Men ét menneske fik et liv på de vilkår. Et menneske fik sin livsplan forelagt til godkendelse, inden han begyndte på livet på jord. Og hans liv har vist os Guds kærlighed på en måde, som ikke er set før eller siden i vor verden.

Ikke fordi han slap for at møde vanskeligheder og ondskab i sit liv. Ikke fordi han undgik smerter og lidelse. Tvært imod gik han så tæt på lidelse og smerter og ondskab, som intet andet menneske frivilligt har gjort.

Alt det, som de fleste af os ville have bedt om at få fjernet fra vor livsplan, det valgte Jesus frivilligt at gå ind i - for vor skyld. Han mødte og hjalp mennesker i deres lidelser. Og lidelsen og døden på korset gik han frivilligt ind i, for at bære vor synd og bryde ondskabens magt.

Kan vi ikke få øje på Guds kærlighed andre steder, så har Jesus vist os sin kærlighed ved selv at godkende den livsplan.


Forfatterprofil
comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også