23.12.2001 12:00 Alder: 17 yrs

Skrevet af:
Ditte Olsen

Guds seglring

På den dag, siger Hærskarers Herre, tager jeg dig, min tjener Zerubbabel, Shealtiels søn, siger Herren, og gør dig til en seglring, for dig bar jeg udvalgt, siger Hærkarers Herre
(Haggajs' Bog 2,23)

I gamle dage havde nogle rige folk en seglring. Slægtens segl på et dokument var garant for magt og velfærd. Den, der brugte ringen, fik goder i en andens navn. Tonen i dagens ord er den samme, som vi finder i Guds løfter til Abraham og David. Gud vil gøre denne Zerubbabel til sejlring, Tit garant for nogle goder.

23

På den dag, siger Hærskarers Herre, tager jeg dig, min tjener Zerubbabel, Shealtiels søn, siger Herren, og gør dig til en seglring, for dig bar jeg udvalgt, siger Hærkarers Herre

(Haggajs' Bog 2,23)


Har du nogensinde samlet på autografer? Du har måske drømt om at få en kendt persons autograf? I hvert fald tror jeg, at de fleste teenagere af og til har ønsket, at de havde deres forældres originalunderskrift på et stempel, så de kunne blive fritaget for gymnastik eller andre dumme fag i skolen.


Som voksne ved vi godt, at nogle underskrifter er flere penge værd end andre. Den rette underskrift på det rette dokument kunne give en fin lille indtjening eller en stor magt.


I gamle dage havde nogle rige folk en seglring. Slægtens segl på et dokument var garant for magt og velfærd. Den, der brugte ringen, fik goder i en andens navn.


Tonen i dagens ord er den samme, som vi finder i Guds løfter til Abraham og David. Gud vil gøre denne Zerubbabel til sejlring, Tit garant for nogle goder.


Slægtstavler kan godt være noget frygtelig støvet noget, men af og til kan det også være interessant, hvis man finder ud af lidt historie bag navnene i en slægtstavle. Denne Zerubbabel er faktisk en efterkommer af Abraham og David.


Men hvad kommer det nu os ved? Godt nok var Zerubbabel en gudfrygtig mand, som ivrigt, villigt og som en af de første genopbyggede Guds alter og templet i Jerusalem, efter at Israel vendte hjem fra fangenskab i Babylon. Men hvad der er interessant for os, er hans efterkommer.


I Mattæusevangeliets 1. kapitel har vi Jesu slægtstavle optegnet. Dér er Zerubbabel nævnt. Samtidig kan vi læse, at fra Abraham til David er der 14 generationer. Fra David og indtil bortførelsen til Babylon 14 generationer og fra Babylon til Jesu fødsel 14 generationer.


Vi aner konturerne af et nøje tilrettelagt system i Guds planlægning. Han gav løftet til Abraham: »I dig skal alle jordens slægter velsignes« (1. Mosebog 12,3b). Han lovede kong David, at hans slægt og kongedømme skal bestå til evig tid. (1 .Krønnikebog 17). Og nu til Zerubbabel: »Jeg gør dig til seglring«!


Da tiden var inde, lod Gud Jesus fødes ind i denne udvalgte slægt. For at alle løfter skal opfyldes

i ham. Ikke kun til gavn for Israel, men for alle mennesker.


Jesus er Guds sejlring. Når Jesus har sat sit stempel på os, kan vi komme ind i Guds himmel. Når Jesus har givet sin underskrift, vil Gud høre og svare på vore bønner. Over for Gud er der kun én, vi kan trække frem som garant for os: Jesus!


Skrevet af:
Ditte Olsen

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også