07.12.2001 12:00 Alder: 16 yrs

Skrevet af:
Ditte Olsen

Kong Davids gåde

Han skal bygge mig et hus, og jeg vil grundfæste hans trone til evig tid.
(1 Krønikebog 17,12)

I dag skal vi prøve at løse kong Davids gåde. Hvilken af hans sønner handler dagens adventsord om? Sammenhængen, verset står i, er den, at profeten Natan kommer til kong David med en profeti fra Gud: Når David er død, vil Gud oprejse én af hans sønner til at herske evigt.

7

Han skal bygge mig et hus, og jeg vil grundfæste hans trone til evig tid.

(1 Krønikebog 17,12)


Når man skal løse en gåde eller opklare et mysterium, så er udelukkelsesmetoden et godt kneb. Først udelukker vi alt det, som i hvert fald ikke giver mening, og så arbejder vi videre med det afgrænsede materiale og prøver at finde løsninger dér. Ofte ved hjælp af andre resultater, erfaringer eller retspraksis.


I dag skal vi prøve at løse kong Davids gåde. Hvilken af hans sønner handler dagens adventsord om? Sammenhængen, verset står i, er den, at profeten Natan kommer til kong David med en profeti fra Gud: Når David er død, vil Gud oprejse én af hans sønner til at herske evigt.Måske sidder du nu og tænker: »Ja, ja jeg ved godt, det er Jesus, det handler om! Hende Ditte kan få ethvert vers i Bibelen til at handle om ham! Det er efterhånden for langt ude!« Så vil jeg sige: Prøv at smide det forbehold væk, og forestil dig, at det virkelig er en gåde, der skal løses. For kong David var det en gåde!


Han skal bygge mig et hus. Davids søn Salomo byggede det første tempel i Jerusalem. Det kunne jo være ham, det her vers hentydede til? Læser vi det næste vers i samme kapitel, er der dog endnu en betingelse, der skal være opfyldt, for vi kan slutte, at det er Salomo, for der står:. »Min trofasthed vil jeg ikke tage fra ham, sådan som jeg tog den fra din forgænger.«Davids forgænger var kong Saul, og han mistede troen og gik fortabt. Salomo var godt nok en viis mand og troede Gud, men på sine gamle dage vendte hans hjerte sig fra Gud på grund af hans mange koner og deres afguder. Derfor tog Gud sin trofasthed og kongetronen fra ham (1. Kongebog l).Dagens adventsord passer altså ikke på Davids søn Salomo. Men hvordan kan jeg så vide, at det er Jesus, det handler om? Passer det på ham, at han både bygger Gud et hus, og at hans trone står evigt?Ærkeenglen Gabriel sagde til jomfru Maria, at hun skulle føde Guds søn, kalde ham Jesus, og: »Gud Herren skat give ham hans fader Davids trone ... til evig tid« (Lukasevangeliet. 1,30-33). Apostlen Peter siger, at de kristne er levende stene i et åndeligt hus (Peters 1. Brev. 2,5). Hvem kan bygge et hus af kristne? Kun Kristus kan!Igen i dag har vi fået lidt lys over Guds forudsigelser om Jesus, hvis fødselsdag vi snart fejrer. Ved hjælp af udelukkelsesmetoden, apostles og profeters erfaringer og mest af alt Gud Helligånd selv fik vi løst kong Davids gåde: Den søn, Gud lovede David, er kommet til os julenat.


Skrevet af:
Ditte Olsen

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også