19.01.2000 12:00 Alder: 19 yrs
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Den sjette sans

Man kan godt sige at Jesus havde en sjette sans, men det er mere rigtigt at sige at Jesus var både Gud og menneske og derfor tilhørte både den åndelige og den fysiske verden.

Havde Jesus den sjette sans? Kan vi få kontakt med de døde?

I den biografaktuelle film "Den sjette sans" forestiller man sig at de døde går rundt imellem os uden at vi kan se og høre dem. Dog er der nogle som, som via en "sjette sans" kan se ind i den skjulte døde-verden. I filmen gælder dette drengen Cole, som er skræmt og terroriseret af denne sjette sans. I Bibelen hører vi også om at Jesus talte med ånder og dæmoner. Havde han også den sjette sans?

Man kan godt sige at Jesus havde en sjette sans, men det er mere rigtigt at sige at Jesus var både Gud og menneske og derfor tilhørte både den åndelige og den fysiske verden. Den åndelige verden består dog ikke af spøgelser og "døde mennesker", men derimod af dæmoner (Djævelens onde håndlangere, Efeserbrevet 6, v.12) og Guds engle (Guds budbringere, Lukas 2, v. 13). Dette er en helt anden virkelighed end den vi ser skildret i filmen "Den sjette sans".

Bibelen taler også om et dødsrige, hvor alle de dødes sjæle venter på Guds endelige dom, men for det første ligger legemet i graven og for det andet er den verden helt adskilt fra og uden kontakt med vores. (Lukas 16, v. 19-31). Vores skæbne i dødsriget afhænger af vort forhold til Jesus her i livet! De som tror på Jesus vil opleve dødsriget som et paradis (Lukas 23, v.43), de som har fornægtet Jesus vil opleve dødsriget som et pinested (Lukas 16, v.23)

Der gives os altså ingen sjette sans. Der har altid været dem der påstod at have kontakt med de døde, men de er ofre for et djævelsk bedrag og Bibelen advarer imod dem (3. Mosebog 19, v.31). Derimod får vi ved troen på Jesus Kristus del i Guds hellige ånd, som vejleder og beskytter dem som lever i tro og tillid til Jesus, både nu og i dødsriget. Dette er vores rette og trygge kontakt med den åndelige verden. Her er ikke plads til angst og frygt for dæmoner eller hvileløse ånder, men derimod til hvile og håb om en evig fremtid. I troen på Jesus kan vi trygt gå døden i møde.


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også